Impres­sum

Anga­ben gemäß § 5 TMG:

Bam­bergs unab­hän­gi­ge Bür­ger e. V.

Schork­stra­ße 2

96049 Bam­berg

Ver­tre­ten durch:

Frau Danie­la Reinfel­der

Kon­takt:

Tele­fon: 0951 – 68 27 7
Tele­fax: 0951 – 69 37 4
E-Mail:

Spen­den an:

Kon­to­num­mer: 302614086
BLZ: 77050000

IBAN: DE91 7705 0000 0302 6140 86
BIC-/SWIFT-Code: BYLADEM1SKB

Quel­len­an­ga­ben für die ver­wen­de­ten Bil­der und Gra­fi­ken:

Bil­der Start­sei­te: Robert Gei­sel

Quel­le: http://www.e-recht24.de, Impres­sum Gene­ra­tor

Design & Rea­li­sie­rung: www.netzakzent.de

Logo­ge­stal­tung: www.favoritbuero.de

Back to Top